Politica de confidențialitate

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în sectorul online, tuturor vizitatorilor website-ului de față le este cerut consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora. Când facem referire la colectarea datelor cu caracter personal, vorbim despre datele care identifică o persoană sau care fac referire la o altă persoană.

Informaţiile pe care ni le furnizați sunt confidenţiale şi păstrate de către Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat” si angajaţii săi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Datele cu caracter personal pe care le salvăm

Datele cu caracter personal pe care le salvăm sunt datele pe care ni le furnizați completând formularul de contact pe care îl avem inclus în paginile website-ului. De exemplu, este posibil să colectăm următoarele detalii personale: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă personală și / sau alte detalii pe care le oferiți. Totodată, puteţi vizita acest site fără să vă transmiteți datele personale.

Website-ul www.cetateafagarasului.com nu folosește parteneri terți, astfel că datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi distribuite cu alte persoane din exteriorul organizației.

Cum folosim datele cu caracter personal pe care ni le furnizați

Vom folosi datele pe care ni le furnizați doar cu acordul dumneavoastră. Situațiile în care datele ar putea fi folosite, sunt următoarele:

  • încheierea unui contract cu dumneavoastră, în conformitate cu legislația în vigoare
  • pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public

Administrarea datelor

Folosim datele cu caracter personal în scopuri administrative, după cum urmează:

  • prelucrarea cererilor de informații
  • gestionarea feedback-ului, comentariilor și a plângerilor primite

Securitatea datelor

Website-ul folosește o serie de măsuri fizice și tehnice pentru protejarea datelor pe care le deținem și pentru prevenirea accesului neautorizat la acestea.

Datele fără caracter personal

Politica de confidențialitate trebuie de asemenea să trateze și situațiile în care sunt transmise date fără caracter personal. În situația în care ne veți comunica informații fără caracter personal, precum interesele dumneavoastră și alte informații similare, acestea vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale , astfel putând fi utilizate şi transmise mai departe de către Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”, salariaţilor în mod liber, respecând desigur, normele legale aplicabile.

Este de asemenea posibil să obținem informații în mod automat care însă nu pot fi asociate vreunei persoane. Aceste informații sunt în strânsă legătură cu browser-ul pe care îl folosiți pentru a naviga pe website-ul nostru, precum și sursa din care ați ajuns pe website (accesând unul sau mai multe dintre link-urile de pe site care sunt distribuite pe platformele de social media).

Drepturile dumneavoastră

  • dreptul de confirmare a faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate
  • de a cere o copie a datelor personale pe care le-am salvat (acolo unde este cazul)
  • dreptul de a cere ca datele dumneavoastră să fie șterse (acest lucru nu poate fi aplicat în situațiile în care colaborarea dintre dumneavoastră și Muzeul Țării Făgărașului nu a fost finalizată)
  • de a cere ca datele dumneavoastră să fie actualizate în cazul în care nu sunt corecte

Link-uri către alte website-uri

Website-ul nostru poate conține o serie de link-uri externe către alte site-uri. Muzeul Țării Făgărașului nu este responsabil pentru conținutul și funcționalitățile existente pe astfel de site-uri.

Modificarea politicii de confidențialitate

Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat” îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestei pagini, dar și a website-ului curent, fără nici un fel de notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre politica de confidențialitate și modul în care datele dumneavoastră sunt folosite, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresa de email: muzeufagaras@yahoo.com .